บริษัทเอไอ ออแกไนเซอร์  เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนเล็กๆ ที่ต่างมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดงานทุกรูปแบบ โดยที่เรามีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ การผลิตงานดีๆ ออกมาตอบโจทย์ของลูกค้าให้ได้อย่างครบถ้วน ในงบประมาณที่สมเหตุสมผล (Think Big Small Budget) ในการทำงาน ความกระชับ ความแม่นยำและความรวดเร็ว คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 70% ของกลุ่มลูกค้าเราเป็นลูกค้าตรง ได้แก่ผู้ที่มีความต้องการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรืองานเลี้ยง งานประชุม สัมมนาต่างๆ และกลุ่ม Agency, PR Organize เป็นกลุ่ม Professional ในการจัดงานที่เรียกเราเป็นทีมเสริมในด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบ, การเตรียม Presentation และการจัดการด้านอื่นๆ ตามต้องการ 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE